Specialistutbildning

Ländrygg och bäcken

Specialistkurs med fokus på diagnostik, skador och manuell behandling av ländrygg och bäcken.

Hitta kursdatum för vidareutbildning eller
specialistutbildning till nästa planerade kurs

Kurslokal

Atleticum
Eric Perssons väg 1
217 62 MALMÖ

Kontakt

 040-26 80 50

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

design & produktion: SL Development - Hemsidor, grafisk design oct annat