Skip to main content
Specialistutbildning

Axel, skuldra, armbåge och handled

Specialistkurs med fokus på diagnostik, skador och manuell behandling av axel, skuldra, armbåge och handled.

Hitta kursdatum för vidareutbildning eller
specialistutbildning till nästa planerade kurs