Skip to main content
Specialistutbildning

Bröstrygg och nacke

Specialistkurs med fokus på diagnostik, skador och manuell behandling av bröstrygg och nacke.

Hitta kursdatum för vidareutbildning eller
specialistutbildning till nästa planerade kurs