Skip to main content
Specialistutbildning

Höftled, ljumske och lår

Specialistkurs med fokus på diagnostik, skador och manuell behandling av höftled, ljumske och lår.

Hitta kursdatum för vidareutbildning eller
specialistutbildning till nästa planerade kurs