Skip to main content
Specialistutbildning

Knä, underben och fot

Specialistkurs med fokus på diagnostik, skador och manuell behandling av knä, underben och fot.

Hitta kursdatum för vidareutbildning eller
specialistutbildning till nästa planerade kurs