Skip to main content
Specialistutbildning

Ländrygg och bäcken

Specialistkurs med fokus på diagnostik, skador och manuell behandling av ländrygg och bäcken.

Hitta kursdatum för vidareutbildning eller
specialistutbildning till nästa planerade kurs